Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Από τι εξαρτάται η διατροφική συμπεριφορά και πως το στρες επιδρά στην ανθρώπινη φυσιολογία; Ποια πρέπει να είναι η διατροφική απάντηση στο άγχος;

της Μαρίας Χιόνη, καθηγήτρια ιατρικής ορολογίας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών


Όπως κάθε συμπεριφορά, έτσι και η διατροφική συμπεριφορά
ρυθμίζεται κυρίως από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). 
Τα κύρια κέντρα του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τη διατροφική συμπεριφορά βρίσκονται στο επίπεδο του υποθαλάμου. Οι κλασικές απόψεις της δεκαετίες του 50 σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν δύο ξεχωριστά κέντρα στον υποθάλαμο, ένα της όρεξης και ένα του κορεσμού, έχουν αντικατασταθεί από τις σύγχρονες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η αλληλεπίδραση διαφόρων νευροδιαβιβαστών και νευροορμονών στον υποθάλαμο και σε άλλα σημεία του εγκεφάλου παίζουν ρόλο στην εναλλαγή πείνας και κορεσμού. Οι νευροδιαβιβαστές αυτοί λειτουργούν μέσα σε νευρωνικά κυκλώματα τα οποία δέχονται ορμονικά και νευρικά ερεθίσματα από τους περιφερικούς ιστούς. 

Τα ερεθίσματα αυτά στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο αναφορικά με την από την ενεργειακή κατάσταση του οργανισμού και επιτρέπουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την προσαρμογή της πρόσληψης τροφής ανάλογα με τις ανάγκες.

Η φυσιολογική αυτή ρύθμιση επηρεάζεται από διάφορους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές εκτρέπουν την ενεργειακή αυτή ισορροπία από τα φυσιολογικά όρια και μπορεί να προκαλέσουν διαταραχή στο σωματικό βάρος με αποτέλεσμα παχυσαρκία ή απίσχναση.

Ένα επεισόδιο πρόσληψης τροφής αποτελείται από 3 φάσεις : Την
προγευματική, την φάση του κυρίου γεύματος και την μεταγευματική φάση.
Κατά την προγευματική φάση το άτομο βρίσκεται σε εγρήγορση για
αναζήτηση τροφής και προετοιμάζει τη διαδικασία του γεύματος. Οι αισθήσεις που συνοδεύουν την φάση αυτή είναι η πείνα (hunger) και ή όρεξη (appetite).
Οι διαφορές των δύο αυτών αισθήσεων είναι ότι η μεν πείνα αποτελεί μια φυσιολογική ανάγκη για φαγητό χωρίς να συνυπάρχει ειδική επιθυμία και η οποία προκαλεί ανησυχία, νευρικότητα και εκνευρισμό ενώ η όρεξη είναι η επιθυμία για συγκεκριμένη τροφή ή ομάδα τροφών (π.χ. έχω όρεξη για μακαρόνια ή για σοκολάτα) και συνοδεύεται με αίσθηση απόλαυσης.

Η κύρια φάση του γεύματος -2η φάση- χαρακτηρίζεται από την έναρξη πρόσληψης τροφής όπου το άτομο επιλέγει την ποσότητα και ποιότητα της τροφής, τη διαδικασία λήψης τροφής και τη διακοπή. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της όρεξης, της απόλαυσης και την έναρξη κορεσμού.

Η μεταγευματική φάση -3η φάση- συνοδεύεται από αίσθημα ευεξίας και ελαφρά υπνηλία οι δε αισθήσεις που κυριαρχούν είναι αυτές του κορεσμού, της πληρότητας και της ικανοποίησης. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να ξεχωρίσουμε τον κορεσμό (satiation) κατά τον οποίο υπάρχει αίσθηση γαστρικής πληρότητας, εξαφάνιση της αίσθησης της πείνας και χαλάρωση, από τον κόρο (satiety) όπου υπάρχει πλήρης αναστολή επιπλέον λήψης τροφής.
Σε γενικές γραμμές η πρόσληψη τροφής μπορεί να ρυθμίζεται είτε
μέσω της ποσότητας της τροφής κατά τη διάρκεια του γεύματος είτε μέσω του μεσοδιαστήματος 2 γευμάτων. Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η ποσότητα (το μέγεθος) του γεύματος είναι αυτή που κυρίως παίζει ρόλο στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι το επόμενο γεύμα. Αντίθετα, το μεσοδιάστημα χωρίς γεύμα δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο μέγεθος του επομένου γεύματος. Με άλλα λόγια, δεν ισχύει η άποψη ότι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις από το τελευταίο γεύμα έως το επόμενο οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής. Η σημαντική επίδραση του μεγέθους του
γεύματος στο επακόλουθο μεσοδιάστημα νηστείας εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κορεσμού οι οποίοι είναι ανάλογοι με το μέγεθος του γεύματος και οι οποίοι εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Η φυσιολογία της διατροφικής συμπεριφοράς αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο εμπλέκονται βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Μεταξύ των βιολογικών παραγόντων κυριαρχεί ο υποθάλαμος του εγκεφάλου ο οποίος δέχεται μηνύματα ενεργειακών αποθεμάτων από το λιπώδη ιστό (σε χρόνια βάση) μέσω της ινσουλίνης και της λεπτίνης. Επίσης, δέχεται μηνύματα από το πεπτικό σύστημα, μέσω νευροπεπτιδίων όπως η χολοκυστοκινίνη, η γκρελίνη, το GLP1 κ.ά. τα οποία επηρεάζουν κυρίως τον κορεσμό σε οξεία βάση. Βέβαια το βιολογικό αυτό μοντέλο της διατροφικής συμπεριφοράς επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες του περιβάλλοντος αλλά και της προσωπικότητας του ατόμου όπως είναι κοινωνικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί, συναισθηματικοί και παράγοντες υγείας. Φαίνεται ότι η έναρξη πρόσληψης τροφής εξαρτάται περισσότερο από την προσωπικότητα και τους εξωγενείς παράγοντες ενώ η διάρκεια του γεύματος και ο κορεσμός από τους βιολογικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση και υπό φυσιολογικές συνθήκες η πρόσληψη ενέργειας (τροφής) συγχρονίζεται με την κατανάλωση ενέργειας (καύσεις) ώστε να υπάρχει ομοιοστατική ισορροπία.

Στρες και διατροφική συμπεριφορά
Το στρες (distress) επάγει έναν καταρράκτη αντιδράσεων στο σώμα που ξεκινά από τον υποθάλαμο και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και καταλήγει στα επινεφρίδια με την απελευθέρωση κορτιζόλης και κατεχολαμινών (επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης). Η προκαλούμενη ανισορροπία επιφέρει άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως δυσλειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, καταστολή της ανοσολογικής απάντησης και τροποποίηση συμπεριφορών υγείας. Η διατροφική συμπεριφορά, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία, επηρεάζεται σημαντικά από το στρες.

Ένα ποσοστό ατόμων όταν υποβάλλονται σε οξύ στρες τροποποιούν τη διατροφική τους συμπεριφορά ως απάντηση στο στρεσογόνο ερέθισμα. Αυτή η αλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει μείωση ή αύξηση της καταναλισκόμενης τροφής, σε ποσοστό 30% και 70% αντίστοιχα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ποσότητα της τροφής που θα καταναλωθεί, οι διατροφικές επιλογές στρέφονται προς μια σταθερή κατεύθυνση και πιο συγκεκριμένα προς την κατανάλωση υψηλών σε θερμίδες, και κυρίως σε λίπος, τροφίμων (τύπου σνακ, με γλυκιά γεύση).

Υπό συνθήκες στρες, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής τους συνολικά καταναλώνοντας περισσότερα ανθυγιεινά τρόφιμα, ενώ ουδέτερη ή μικρή επίδραση έχει το στρες στις διατροφικές επιλογές των ανδρών, οι οποίοι καταναλώνουν τα ίδια ή λιγότερα. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτή τη διαφοροποίηση είναι ο διαιτητικός περιορισμός, ένα χαρακτηριστικό που εντοπίζεται συχνότερα μεταξύ των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, υπό φυσιολογικές συνθήκες οι γυναίκες περιορίζουν την κατανάλωση γλυκών και λιπαρών τροφίμων, τόσο επειδή επιθυμούν να διατηρήσουν το σωματικό τους βάρος, όσο και εξαιτίας της αυξημένης ευαισθητοποίησής τους σε θέματα υγείας. Ωστόσο, έρευνες υποστηρίζουν ότι τα άτομα αυτά είναι περισσότερο ευάλωτα σε διατροφικές παρεκτροπές υπό συνθήκες στρες, σε αντίθεση με τους μη περιοριστικούς τύπους επειδή ο γνωσιακός έλεγχος που ασκούν καταστέλλεται.

Το στρες διαταράσσει την ανθρώπινη φυσιολογία σε πολλαπλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων και τη διατροφική συμπεριφορά. Αν και βραχυπρόθεσμα οι διατροφικές αλλαγές που παρατηρούνται δεν απειλούν την υγεία, όταν το στρες είναι καθημερινό η στιγμιαία τάση κατανάλωσης των λιπαρών, γλυκών σνακ γίνεται συνήθεια με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων σχετιζόμενων με την υπερκατανάλωση κορεσμένου λίπους και ζάχαρης, όπως παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα κλπ. Στη σημερινή «στρεσογόνο» εποχή είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση των στρεσογόνων παραγόντων και μείωση του στρες.

Οι άνθρωποι που τρώνε όταν είναι πεινασμένοι και σταματούν όταν νιώθουν πλήρεις, είναι συντονισμένοι με τα βιολογικά σήματά τους. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν όρεξη για φαγητό όταν αγχώνονται. Όσοι αγνοούν τα βιολογικά σήματά τους, πρέπει να γνωρίζουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές ωθήσεις που τους οδηγούν κατευθείαν στο ψυγείο - και να βρουν τακτικές αντιστροφής αυτής της κατάστασης. 

Η απάντηση στο άγχος υπογραμμίζει τη σημαντικότητα αυτών των προσεγγίσεων στον έλεγχο βάρους, οι οποίες μειώνουν τον διαιτητικό περιορισμό και δίνουν έμφαση στην υψηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, που είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Αυτά τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα να αραιώσουν το θερμιδικό φορτίο στα επεισόδια αδηφαγίας.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

"Boηθησέ με να αδυνατίσω αλλά και να απαλλαγώ από ότι με βαραίνει ψυχολογικά"


H ταυτότητά μου

Είμαι ο Δημήτρης 30 χρονών (γεννήθηκα το μακρινό και μυθικό 1984, εκείνη την εποχή κάτι πράσινα ανθρωπάκια που δεν ήρθαν από άλλο πλανήτη, δικοί μας ήταν κατέστρεφαν το μέλλον της χώρας, και έβαζαν τα θεμέλια για την... κρίση που βιώνουμε σήμερα) έχω δουλέψει τρία χρόνια σαν αναπληρωτής δάσκαλος και τώρα πια δουλεύω σαν μόνιμος εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Πριν 1 χρόνο τέλειωσα και το μεταπτυχιακό μου στην "Βασική και εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη", παράλληλα προσπαθώ να αδυνατίσω!

Χρειάζομαι την ψυχολογική και ηθική σου συμπαράσταση στην προσπάθεια μου να αδυνατίσω! 
Επειδή εδώ και 12 χρόνια, δηλαδή περίπου από 17 χρονών, έχω λιπώδη διήθηση του ήπατος με αυξημένες τρανσαμινάσες πρέπει να χάσω τα κιλά μου σιγά σιγά, γιατί οι απότομες μεταβολές βάρους μπορούν να χειροτερέψουν την κατάσταση. 

Εδω και πολύ καιρό νιώθω ενοχλήσεις στην περιοχή του ήπατος, οπότε πήρα την απόφαση ότι ή θα χάσω τα παραπανίσια κιλά που έχω ή θα καταστρέψω τελείως τον εαυτό μου αν δεν το κάνω.
H παχυσαρκία είναι μία ασθένεια. Και όπως οι περισσότερες ασθένειες έχει ψυχοσωματικά αίτια. Για αυτό δεν θέλω να αποβάλλω μόνο ότι βαραίνει την ζωή μου σωματικά... αλλά μέσα από αυτό το blog θα προσπαθήσω να απαλλαγώ και από όλα τα "ψυχολογικά βάρη". Mόνο έτσι θα μπορέσω να προχωρήσω μπροστά...Θα γράφω λοιπόν για όλα όσα έζησα, μπας και καταλάβουμε γιατί πέρασα 30 χρόνια λίπους...

Χάνω τα κιλά μου σιγά, σιγά... Εξάλλου εκτός της λιπώδους διήθησης πάσχω από ένα ενδοκρινολογικό σύνδρομο που λέγεται ψυχογενές σύνδρομο Cushing κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση: Πως μπορείς να με στηρίξεις.

Το μόνο που θέλω από εσένα είναι να μου στέλνεις κύματα θετικής ενέργειας με την σκέψη σου και να δείξεις ότι με στηρίζεις στην προσπάθεια που κάνω για να απαλλαγώ από ότι με βαραίνει. Πριν 2 χρόνια ήμουν 100 ολόκληρα κιλά, όταν ξεκίνησα την ιστοσελίδα 93 και τώρα 85. Προς το παρόν είμαι ευχαριστημένος που έχω χάσει αυτά τα λίγα κιλά και δεν τα έχω ξαναπάρει. Για να βρω το κουράγιο να συνεχίσω χρειάζομαι και την δική σου στήριξη. 

Αν θες κανε με add στο facebook και δείξε και εσύ ότι με στηρίζεις. 


Και να θυμάστε πάντα ότι θα είναι πιο εύκολο να χάσω τα σωματικά βάρη αφού πρώτα απαλλαγώ από τα ψυχολογικά βάρη... Αν με στηρίξετε εσείς όλα θα γίνουν πιο εύκολα στην προσπάθεια που κάνω να χάσω τα κιλά μου... Όσο έχω άγχος δύσκολα θα αδυνατίσω...

Θα αρχίσω να ανεβάζω και πάλι εικόνες του σώματος μου όπως όταν ξεκίνησα την ιστοσελίδα, όταν μπορέσω να μείνω και πάλι μόνος μου εδώ στην Αθήνα και έχω την οικονομική δυνατότητα να πάρω τα συμπληρώματα διατροφής που θέλω, να πηγαίνω γυμναστήριο και να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό...

Ελπίζω μέχρι τότε να έχετε γίνει πολλοί αυτοί που θα με στηρίξετε στην προσπάθεια που κάνω για να χάσω τα κιλά μου γιατί τo πιο σημαντικό για να τα καταφέρω να αδυνατίσω είναι να ξεφύγω από το άγχος που έχω...Mπορεί να πω πρώτα κιόλας όσα έχω να πω να ξεσκάσω, και μετά να με στηρίξετε καθώς θα τελειώνει το blog να αδυνατίσω...Κάποια στιγμή πάντως θα τα χάσω όλα τα κιλά μου και αυτό θα το δείξω μέσα από εδώ ανεβάζοντας εικόνες του σωματός μου...


Υ.Γ.: Να πάνε να αγαπηθούν όλοι όσοι μου πρήξαν τα συκώτια τόσα χρόνια (δες παρακάτω τον ιατρικό μου φάκελο) άνθρωποι, θεοί και δαίμονες. :-)

Τους έχω συγχωρέσει όλους, but i have to tell my story!


Για να καταλάβετε την ιστορία μου πρέπει να ξεκινάτε από το πρώτο άρθρο που έγραψα δηλαδή αυτό:


και να συνεχίζετε προς το επόμενο, πατώντας κάθε φορά το κουμπάκι "Νεότερη ανάρτηση".

Είναι σημαντικό να διαβάζετε από την αρχή την ιστορία μου, από την πρώτη ανάρτηση, αλλιώς μπορεί και να μην καταλάβετε πολλά από όσα γράφω.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Το φαγητό στα (παλιά) κόμικς

Πηγή: http://www.icookgreek.com/
Αρθρογράφος: Χριστίνα Τσαμουρά

Θυμάστε τότε που ένα «σλουρπ» και ένα «μπλιαξ» αρκούσαν για να εκφράσουν τα πάντα; Ή αν όχι τα πάντα, τουλάχιστον όλα όσα ένας συντάκτης γεύσης του σήμερα χρειάζεται περίπου 500-600 λέξεις για να περιγράψει.
Από το πολυπληθές σόι των Ντακ μέχρι στους θρυλικούς Γαλάτες και από τον Ποπάι το ναύτη μέχρι τους Σιλβέστερ και Τουίτι, οι αγαπημένοι ήρωες των παιδικών κόμικς ποτέ δεν στάθηκαν υπεράνω διατροφικών αναγκών και γευστικών-υλιστικών απολαύσεων. Απεναντίας μάλιστα. Μέσα από τις σελίδες δεκάδων περιοδικών απόλαυσαν κατά καιρούς σνακ, επιδόρπια, junk food, παραδοσιακή μαγειρική, γαστρονομικά μενού για εκλεπτυσμένα γούστα, λουκούλλεια γεύματα -μέχρι και εξωγήινη κουζίνα. Μπορεί να ήταν χάρτινοι, αλλά λειτουργώντας σαν πραγματικοί άνθρωποι, κάποιοι από τους χαρακτήρες αυτούς αγωνίστηκαν μέχρι το τέλος της φανταστικής ζωής τους για τον άρτον τον επιούσιον, περιστρέφοντας όλη την ουσία του βίου τους (και των πολυάριθμων ιστοριών τους) γύρω από το πώς θα εξασφαλίσουν το καθημερινό τους φαγητό.Το κοτόπουλο του Σεραφίνο Κορυφαία χάρτινη μορφή του αγώνα για ένα πιάτο φαΐ, ο ανθρωπόμορφος Σεραφίνο, του Ιταλού Τσιαμπίνο. Από το 1969 που πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τον οίκο Καμπανά μέχρι το 1992 που η φθίνουσα πορεία του οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας του, ο άφραγκος, άστεγος και μονίμως πεινασμένος αλητάκος, σε κάθε ιστορία του σκαρφιζόταν απίστευτες πονηριές για να φάει χωρίς να πληρώσει, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σουλατσάριζε στα άθλια σοκάκια της μεγάλης πόλης δίπλα σε σκουπίδια, λεμονόκουπες και ψαροκόκαλα, έχοντας μονίμως πάνω από το κεφάλι του ένα ψητό κοτόπουλο να τον ακολουθεί ως όνειρο μέσα στο γνωστό λευκό συννεφάκι. Το σεραφίνικο κοτόπουλο ταυτίστηκε σε τέτοιο βαθμό με τον ήρωα που το ορέχτηκε ώστε κάθε προσπάθεια να διαχωρίσει κανείς το χαρακτήρα απ' την τροφή να αποβαίνει τόσο μάταια όσο η προσπάθεια να διαχωρίσει κανείς τον Ραταπλάν από τη βλακεία...


Ο Μπαγκς Μπάνι, ο Σιλβέστερ, ο Τουίτι και τ’ άλλα παιδιά… Αναμφισβήτητα δεμένοι με την τροφή τους είναι κι άλλοι χάρτινοι ήρωες-ζώα που για λόγους επιλογής του δημιουργού τους παραμένουν δέσμιοι των επιταγών της μαμάς-φύσης. Εδώ τα γαστρονομικά πράγματα είναι απλά και προφανή: ο γάτος Σιλβέστερ ορέγεται το μικρούλη Τουίτι, το καναρίνι του σπιτιού, ο άλλος διάσημος γατούλης, ο Τομ, διακαώς επιθυμεί να κάνει μια χαψιά το ποντικάκι Τζέρι, ο κούνελος Μπαγκς Μπάνι, σπάνια εμφανίζεται χωρίς το πορτοκαλί του καρότο, οι σκίουροι Τσιπ και Ντέιλ, μπλέκουν σε χίλιες μύριες περιπέτειες στην προσπάθειά τους να μαζέψουν τα αγαπημένα τους βελανίδια τους και ο μνημειώδους ανοησίας -αλλά τόσο υπέροχος- σκύλος του Λούκι Λουκ, ο πασίγνωστος Ραταπλάν, ζει τη χάρτινη ζωή του για να απολαμβάνει τεράστια κόκαλα. Όποτε βέβαια θυμηθεί πού τα έχει κρύψει.
Κατάρα, του τελείωσε το σπανάκι! Φεύγοντας από το χώρο των χάρτινων ζώων-ανθρώπων και περνώντας στο χώρο των χάρτινων ανθρώπων-ανθρώπων, ο νούμερο ένα ήρωας που όχι απλώς ταυτίστηκε με το αγαπημένο του φαγητό αλλά στην πραγματικότητα ΗΤΑΝ το αγαπημένο του φαγητό, είναι φυσικά ο Ποπάι, ο ναύτης, του καρτουνίστα Έλζι Κράισλερ. «Μα τις χίλιες πίπες» είναι αδιανόητο τι μπορεί να κάνει στον οργανισμό του μια κονσέρβα βιομηχανικό σπανάκι -αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης. Καταναλώνοντας τόνους από το συμπαθές λαχανικό -στην πιο φτωχή διατροφικά εκδοχή του- ο Ποπάι αντιμετωπίζει σε κάθε τεύχος τόσο εξωφρενικούς κινδύνους, που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι περισσότερο θα μπορούσε να συμβεί αν δοκίμαζε κάποτε σπανάκι βιολογικής γεωργίας. Στα αιώνια μυστήρια του καρτουνίστικου σύμπαντος συγκαταλέγεται το ερώτημα πώς ο χάρτινος ναύτης πριν ακόμη φάει το υπερ-σπανάκι του, ανοίγει την κονσέρβα χωρίς ανοιχτήρι, απλώς ζουλώντας τη με το χέρι μέχρι να σκάσει, πράγμα που σίγουρα δεν μπορεί να κάνει ο καθένας. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα σε σχέση με τις σούπερ ιδιότητες που αποκτάει μόλις καταπιεί το περιεχόμενό της. Ανακόπτει με το στήθος του πορεία υποβρυχίου, αναχαιτίζει με το κούτελο αεροσκάφη, σπάει ταυτόχρονα στο ξύλο 30 δύτες και ισάριθμους καρχαρίες, υποχείρια της Κακιάς Μάγισσας και πραγματοποιεί διασυμπαντικό ταξίδι χωρίς διαστημόπλοιο, χρησιμοποιώντας τα πόδια του σαν προπέλες, προκειμένου να σταματήσει με τα χέρια του βροχή αστεροειδών που απειλούν τη Γη! Είναι όντως απίστευτο πού μπορεί να φτάσει κανείς με ένα κουτί σπανάκι -το οποίο φαντάζομαι ότι στην αρχή το ξεκινάς έτσι για πλάκα… Στον αντίποδα του super fitness ειδώλου του Ποπάι, ο οποίος άλλο από το να ξεχάσει το σπανάκι του δε φοβάται στη ζωή αυτή, ο στρουμπουλός και κατεργάρης Πόλντο -της αυτής καρτουνο-οικογένειας- θα πούλαγε και την ψυχή του για ένα χάμπουργκερ, αν δεν το είχε ήδη κάνει σε προηγούμενα τεύχη. Τύπος μοναχικός, χωρίς φίλους, χωρίς δουλειά, χωρίς γενικά καμία ασχολία που να δικαιολογεί την παρουσία του, ζει για να τρώει. Μάλλον, για να το πούμε καλύτερα, ζει για να «σαβουριάζει»: χάμπουργκερ, πίτσες, hot dog και ό,τι ετοιματζίδικη αηδία έχει σερβίρει για φαΐ ο αμερικανικός τρόπος ζωής. Φανατικός της ποσότητας και αδιάφορος ως προς κάθε έννοια ποιότητας, ο Πόλντο -σε αντίθεση με τον Οβελίξ, όπως θα δούμε παρακάτω- έχει αναγάγει την κατανάλωση junk food σε κανονικό και μοναδικό πυρήνα της ύπαρξής του. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν θαυμάσιο καθρέφτη της απληστίας του δυτικού κόσμου, που όσο γεμίζει το στομάχι του και τη ζωή του ανουσιότητες, τόσο αδειάζει και τα δύο από ποιότητα και ουσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντιδιαστολή με τον κόσμο του Αστερίξ, ο κόσμος του Ποπάι πάσχει όχι μόνον από διατροφικές αξίες, αλλά και από ανθρώπινες - για να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι πολιτισμός και κουζίνα πάνε χέρι χέρι. Σχέσεις διαλυμένες, δόλιες και ανειλικρινείς χαρακτηρίζουν τις φιγούρες που πλαισιώνουν την κεντρική, του Ποπάι: Ένας παππούς αλκοολικός, που παραβαίνει κάθε έννοια φιλότιμου και αξιοπρέπειας για ένα μπουκάλι κρασί, το οποίο πάει και πίνει μόνος του. Από δίπλα μια ανορεξική «αρραβωνιαστικιά» που φλερτάρει ανοιχτά με το χειρότερο εχθρό του καλού της και ένα βρέφος που ζει μαζί της, αλλά μεγαλώνει μόνο του κι αυτό, κι ένας «οικογενειακό φίλο», που αντί να είναι καλεσμένος στο τραπέζι του σπιτιού, μια ζωή παραφυλάει στην πόρτα της κουζίνας για να κλέψει το ταψί με το φαΐ των φίλων του και να πάει κι αυτός με τη σειρά του να το απολαύσει κάπου ολομόναχος. Στον κόσμο του Ποπάι όλοι τρώνε μόνοι τους, γιατί όλοι είναι μόνοι τους. Κλεισμένοι στους προβληματικούς εαυτούς τους και παραδομένοι στις υποκριτικές τους σχέσεις. Είναι ένας κόσμος όπου καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να προδοθεί από τους πιο δικούς του ανθρώπους. Γι’ αυτό τελικά ο Ποπάι ίσως να προτιμάει τη μοναχικότητα της …κονσέρβας. Δεν είναι μόνο ότι αντλεί δύναμη από το περιεχόμενό της για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο -απάνθρωπο τελικά- περιβάλλον. Είναι επιπλέον ότι μόνο εκεί νιώθει ασφαλής. Αφού η εμπειρία του τού έχει δείξει ότι όποτε τον καλέσανε για φαΐ σε φιλικό ή οικογενειακό τραπέζι, κάποιο λάκκο είχε η φάβα…Η κουζίνα της Λιμνούπολης Μακριά, πολύ μακριά από το λιμάνι όπου ο Ποπάι δένει το καΐκι του, είναι μια από τις πιο αγαπημένες χαρτοπόλεις των παιδικών ονείρων: η Λιμνούπολη. Δημιούργημα της φαντασίας του Καρλ Μπαρκς, που πέθανε πριν κάποια χρόνια σε ηλικία 99 χρόνων, η πόλη τούτη φιλοξένησε την πιο διάσημη παπιο-οικογένεια του πλανήτη, την οικογένεια Ντακ. Στα πάνω από 400 σενάρια, 200 εξώφυλλα και 6.000 σελίδες που έφτιαξε ο θρυλικός δημιουργός μέχρι το 1966 για λογαριασμό της Walt Disney, πάπιοι, πάπιες και παπάκια όλων των φύλων, ηλικιών και ταξικών στρωμάτων εκφράζουν με το ίδιο, μοναδικό, τόσο περιεκτικό και τόσο ανεπανάληπτο επιφώνημα τη λαχτάρα τους μπροστά σε ένα πιάτο νόστιμο φαγητό: ΣΛΟΥΡΠ. Το «σλουρπ» αυτό τα λέει όλα: για τα σάλια που τρέχουν από επιθυμία, για την υπόσχεση της επερχόμενης απόλαυσης, για την ηδονή τού να τρως… Οι ήρωες του Μπαρκς δεν ταυτίστηκαν με καμιά ιδιαίτερη γεύση, γιατί απλούστατα τους άρεσαν όλες. Ο θείος Σκρουτζ, ο Ντόναλντ, ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι τρώνε τα πάντα, απολαμβάνοντας τα ωραία χωρίς μιζέριες και εμμονές. Συχνά εμφανίζονται με τη δέουσα αμφίεση -ποδιές, σκούφο σεφ και τα συναφή- να μαγειρεύουν οι ίδιοι το φαγητό τους. Μόνο η κοκέτα Ντέζι με τις γυριστές βλεφαρίδες δεν χάλασε ποτέ το μανικιούρ της για να καθαρίσει κρεμμύδια. Η φιγούρα της οικογένειας Ντακ που συνδέθηκε πιο άμεσα με την κουζίνα -όχι ως δεινή μαγείρισσα, αλλά και ως αγρότισσα/παραγωγός- είναι η φοβερή γιαγιά Ντακ, που έμεινε στην ιστορία μεταξύ άλλων για τα νόστιμα pancakes της και τις θρυλικές μηλόπιτές της, πράγμα διόλου περίεργο, αφού εκτός από την αυθεντική συνταγή της αμερικανικής υπαίθρου, χρησιμοποιούσε μήλα από το αγρόκτημά της και όχι από το super market. Το τρομερό με τη γιαγιά Ντακ -που τη διαφοροποιεί απ' τις δικές μας- ήταν που ήξερε να δουλεύει τη ζύμη εξίσου καλά με το δίκαννο.Σούπερ φιστίκια και ναφθαλίνες . Η κουζίνα των κόμικς δικαίως θα κέρδιζε τον τίτλο της πιο ευφάνταστης κουζίνας του κόσμου, αφού οι πρώτες ύλες της και οι συνδυασμοί τους είναι ανεξάντλητοι και δεν περιορίζονται ούτε από τη φύση ούτε από τη βιομηχανία τροφίμων. Ανεξάντλητοι όσο και η φαντασία των δημιουργών της. Έτσι, λοιπόν, στη Λιμνούπολη ο μεγάλος εφευρέτης Κύρος Γρανάζης θα ανακαλύψει την μπριζόλα σε σπρέι, ο Ντόναλντ θα δοκιμάσει το ριζότο που σε κάνει αόρατο, ενώ ο Τζον Ρόμπαξ θα φάει πολλές φορές το ίδιο του το καπέλο, λόγω των δυσμενών εξελίξεων του ντόπιου και διεθνούς ανταγωνισμού. Πολλά φανταστικά χιλιόμετρα πιο πέρα, στην κωμόπολη του Μίκι Σίτι, ο Γκούφι θα χρησιμοποιήσει το δικό του καπέλο για άλλο λόγο: για να αποθηκεύσει τα σούπερ φιστίκια του, που -άγνωστο πώς- φυτρώνουν στο πίσω μέρος του κήπου του. Ενδελεχείς συγκριτικές μελέτες τα μεσημέρια της κατασκήνωσης με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα σούπερ φιστίκια του Γκούφι είναι πιο σούπερ από το σούπερ σπανάκι του Ποπάι, αφού όποιος τα φάει χαίρει όλων των ιδιοτήτων (που ήδη είπαμε ότι είναι ατελείωτες) του Ποπάι, επιπλέον όμως βγάζει καταστροφικές ακτίνες από τα μάτια. Επιπροσθέτως, με την κατανάλωση ενός σούπερ φιστικιού ο ήρωας αίφνης αλλάζει ενδυματολογική συμπεριφορά. Το γνωστό σετ γιλέκο-παντελόνι που ’χει λιώσει πάνω του εξαφανίζεται και τη θέση του παίρνει μια ολόσωμη κόκκινη φόρμα συνδυασμένη με μπλε μπέρτα. Η κραυγή ΤΑ-ΝΤΑΧ σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας μεταλλαγής του ήρωα από σκέτου χαζούλη σε χαζούλη με υπερφυσικές δυνάμεις. Στην κουζίνα του Μίκι Σίτι συγκαταλέγονται και μοναδικά δείγματα εξωγήινης γαστρονομίας, φορέας των οποίων είναι ένας καταπληκτικός τύπος, ο Ήτα Βήτα, φίλος (από το στρατό;) του Μίκι Μάους, ο οποίος κατά καιρούς τον επισκέπτεται από το μέλλον και τον κερνάει ναφθαλίνες, την αγαπημένη του τροφή. Αλλά ο Μίκι σε γενικές γραμμές δεν παίρνει… Γιατί του προκαλούν μια αίσθηση που στη γλώσσα των κόμικς περιγράφεται με το περιεκτικότατο επιφώνημα ΜΠΛΙΑΧ ή ΜΠΛΙΑΞ. Κρίμα, γιατί ο μικρούλης Ήτα Βήτα προκειμένου να βρει τα λαχταριστά μπαλάκια ναφθαλίνης είχε βγάλει από την τσέπη του μια γραφομηχανή, ένα παλιό ψυγείο, κάτι κέρματα και το διαστημόπλοιό του.Τα τσιμπούσια του Αστερίξ. Φύλαξα για το τέλος τα μεγαλειώδη τσιμπούσια του Αστερίξ, καθώς ήταν αυτά που σηματοδούσαν και το τέλος κάθε απίθανης ιστορίας των αγαπημένων χάρτινων ηρώων των Γκοσινί-Ουντερζό. Αλλά και γιατί από άποψη «πολιτισμού του τραπεζιού» είναι εκείνα που μας μύησαν ως παιδιά στις πιο ουσιαστικές αξίες: της παρέας, της συλλογικότητας, της μοιρασιάς, της φιλίας, του γέλιου, της τρυφερότητας, της έκφρασης των συναισθημάτων, της επικοινωνίας, του γλεντιού, του τραγουδιού -τελικά της καλοπέρασης και της ευζωίας. Μιας ευζωίας, όμως, και μιας καλοπέρασης, που έρχεται μόνο ως επικό φινάλε ενός αγώνα ζωής γεμάτου ιδανικά. Οι λατρεμένοι μας Γαλάτες απολαμβάνουν όλοι μαζί λουκούλλεια γεύματα, κάθε φορά που καταφέρνουν να διασφαλίσουν την ελευθερία τους απέναντι στον εχθρό, κάθε φορά που πετυχαίνουν μια ελπιδοφόρα νίκη του δίκιου απέναντι στο άδικο, κάθε φορά που φρενάρουν τη βαρβαρότητα της εξουσίας έξω από τα όρια του χωριού τους, κάθε φορά που κρατάνε τη διχόνοια, τη μοχθηρία, τη ματαιοδοξία, την παραδοπιστία, τη διπροσωπία, το χαφιεδισμό μακριά απ' τις ζωές τους. Τα τσιμπούσια του Αστερίξ είναι φόρος τιμής σε ό,τι πτυχές του καλού μπορούν να κουβαλούν τα ανθρώπινα πλάσματα και οι πρωταγωνιστές τα απολαμβάνουν με την καρδιά τους -ήσυχοι ότι πολέμησαν γι' αυτές και ανήσυχοι μόνο μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Μια υπαρξιακή αγωνία που αμβλύνεται με καλούς φίλους, σουβλιστά αγριογούρουνα και κάμποσο κρασί.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Νανά Καραγιάννη: «Η ανορεξία μου κατάστρεψε τη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια»

Η Νανά Καραγιάννη μίλησε για τη μάχη που δίνει, προκειμένου να ξεπεράσει την ανορεξία.

Νανά Καραγιάννη: «Η ανορεξία μου κατάστρεψε τη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια»


«Δίνω την πιο ουσιαστική μάχη μου. Είναι η πιο αποτελεσματική προσπάθεια από όλες τις προηγούμενες», είπε στο περιοδικό ΕΓΩ και πρόσθεσε: «Η περίοδος αυτή είναι καλύτερη εν συγκρίσει με το πρόσφατο παρελθόν. Κάθε άνθρωπος θέλει να πάρει τον χρόνο του. Πέρα από αυτό που σου λένε και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις, υπάρχουν στιγμές που εθελοτυφλείς, το υποβαθμίζεις».
Και τόνισε: «Οι γιατροί προειδοποιούσαν από καιρό ότι υπάρχει κίνδυνος σε παθολογικό πια επίπεδο, γεγονός που πλέον το πιστεύω, το αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα το καταλάβω περισσότερο».
Όσο για τη σημερινή της κατάσταση; «Έχω πάρει τα περισσότερα κιλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι όλη μέρα στο τσιμπολόγημα. Υπάρχει συγκεκριμένη διατροφή που πρέπει να τηρείται ευλαβικά».
Και δεν δίστασε να πει: «Η ανορεξία, βασικά, μου κατάστρεψε τη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Επηρέασε τη δουλειά, εμένα ψυχολογικά, τις σχέσεις μου με ανθρώπους. Όλα τα χάλασε. Είναι μια σαρωτική ασθένεια. Δεν την εύχομαι ούτε στον εχθρό μου».
Πηγή: http://www.piraeuspress.gr/

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: Ένα top model αποκαλύπτει τις τρομακτικές μεθόδους για αδυνάτισμα


Αν νομίζατε πως τα είχατε ακούσει όλα σχετικά με το θέμα, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε...
Όλοι ξέρουμε πως η ζωή ενός μοντέλου, αν βγάλεις στην άκρη το glamorous του επαγγέλματος, έχει τις δυσκολίες της, ειδικά όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουν τα κορίτσια για να μείνουν στα κιλά και τις αναλογίες που επιβάλει η βιομηχανία της μόδας.Πόσοι από εμάς όμως, γνωρίζουμε ολόκληρη την αλήθεια; 

Η 22χρονη Kira Dikhtyar (φώτο από πάνω), πετυχημένο top model από τη Ρωσία με διεθνή καριέρα, αποκάλυψε πρόσφατα σε μια συνέντευξή της μερικές από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους αδυνατίσματος που ακολουθεί η πλειοψηφία των μοντέλων, διάσημων και μη. Είστε έτοιμοι; Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Πακέτα επί πακέτων τσιγάρων, διαιτητικά χάπια, καθημερινά κλύσματα και κατανάλωση καθαρτικών είναι τα μεγαλύτερα «όπλα» των μοντέλων στη μάχη για γρήγορο αδυνάτισμα. Μια ακόμα λύση που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, είναι οι ενέσεις ενίσχυσης του μεταβολισμού. Όπως περιέγραψε συγκεκριμένα η Dikhtyar:

«Υγιή μοντέλα στρέφονται στις HCG ενέσεις που τις συνδυάζουν με δίαιτες των 500 θερμίδων και ενέσεις Τ3 του θυροειδούς, οι οποίες επιταχύνουν τη λειτουργία του θυροειδή και πετυχαίνουν έναν πολύ πιο γρήγορο μεταβολισμό».

Η HCG (human chorionic gonadotropin) είναι μια ορμόνη που βρίσκεται στα ούρα των εγκύων και η οποία, υποτιθέμενα, λειτουργεί ως κατασταλτικό της όρεξης. Συνήθως χορηγείται με ένεση στον μηρό ή με υπογλώσσιες σταγόνες, ωστόσο δεν υπάρχει καμιά επίσημη επιστημονική απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Το 22χρονο μοντέλο αποκάλυψε επίσης πως πολλοί ατζέντηδες προτρέπουν τις πελάτισσές τους να παίρνουνσκληρά ναρκωτικά, όπως κοκαΐνη και speed τις μέρες πριν το show, ώστε να μην πάρουν βάρος (και να είναι οι ίδιοι σίγουροι για την επένδυσή τους, φυσικά).

Ένα άλλο, πρώην, μοντέλο και νυν σχεδιάστρια μόδας, η Jackie Christie, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Dikhtyar, προσθέτοντας μάλιστα πως πολλά μοντέλα καταφεύγουν στην ύπνωση ώστε να καταπολεμήσουν το αίσθημα της πείνας και κάποια άλλα καταπίνουν μπάλες από βαμβάκι ώστε να αποβάλλουν το περιττό βάρος και τα σωματικά υγρά πριν ανέβουν στη πασαρέλα.

Μετά από όλα αυτά, υποθέτουμε πως δεν χρειάζεται καν να υπογραμμίσουμε το επικίνδυνο και «άρρωστο» του όλου θέματος, σωστά;

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ο μύθος γύρω από το βραδινό φαγητό


Οι επιστήμονες στο χώρο της διατροφής προτείνουν να... «τρώμε πρωινό σαν βασιλιάδες, μεσημεριανό σαν πρίγκιπες και δείπνο σαν φτωχοί». 
Μια σωστή προτροπή που όμως δεν είναι πάντα εφικτή. Όσοι έχουν τη συνήθεια να καταναλώνουν το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας το βράδυ μπορούν να χάσουν βάρος;


Το να φάει κανείς το κύριο γεύμα του το βράδυ δεν σημαίνει απαραίτητα και αύξηση βάρους. Η απώλεια κιλών έρχεται όταν βρίσκεστε σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, όταν δηλαδή τρώτε λιγότερες θερμίδες από αυτές που δαπανάτε μέσα στη μέρα. Με την προϋπόθεση πως η συνολική ημερήσια κατανάλωση θερμίδων δεν ξεπερνάει κάποιο συγκεκριμένο εύρος, μπορείτε να φάτε το κύριο γεύμα σας το βράδυ. Όμως θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ορισμένες συμπεριφορές-παγίδες σίγουρα δεν θα σας οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Για να είστε λοιπόν σίγουροι πως το βραδινό δεν θα σας φέρει περιττά κιλάκια:

• Μην παραλείπετε γεύματα. Το αίσθημα της υπερβολικής πείνας θα σας οδηγήσει σε υπερκατανάλωση τροφής τις βραδινές ώρες, συνεπώς και σε σταδιακή αύξηση του βάρους. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα σωστό πρωινό και συνεχίστε με μικρά και συχνά γεύματα που θα σας παρέχουν άμεσα την ενέργεια που χρειάζεστε μέχρι το βράδυ.

• Επιλέξτε ένα ελαφρύ γεύμα για μεσημέρι. Αν τρώτε το μεγαλύτερο πιάτο σας το βράδυ, τότε το μεσημεριανό δεν πρέπει να αποτελεί ένα δεύτερο κύριο γεύμα. Καταναλώστε για μεσημέρι μία σαλάτα (χωρίς σως), ή τοστ με τυρί χαμηλό σε λιπαρά και ζαμπόν γαλοπούλας με ελαιόλαδο ή μια έτοιμη σούπα με λίγες θερμίδες και ένα γιαούρτι 2%.

• Φροντίστε να μην πάτε απευθείας για ύπνο μετά το βραδινό σας. Βρείτε χρόνο για κάποια δραστηριότητα μετά το γεύμα, ώστε να δώσετε στον οργανισμό σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις θερμίδες αυτές για την παραγωγή ενέργειας. Κάντε μια μικρή βόλτα στην περιοχή, βγάλτε έξω το σκύλο σας. Σε καμία περίπτωση μην ξαπλώσετε αμέσως στον καναπέ. 

• Μην κάνετε υπερβολές. Ακόμη κι αν το βραδινό είναι για σας το κύριο γεύμα, πρέπει να αποτελεί ένα πιάτο που το χαρακτηρίζει το μέτρο και η ισορροπία. Επιλέξτε τρόφιμα απ’ όλες τις ομάδες τροφίμων και μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Η σύνθεση του πιάτου μπορεί να είναι η εξής: το ½ σαλάτα, το ¼ κάποια πηγή πρωτεΐνης (κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, αυγό) και το άλλο ¼ κάποια πηγή υδατανθράκων (ψωμί, ζυμαρικά ή ρύζι, κατά προτίμηση ολικής άλεσης). 

• Αποφύγετε την τηλεόραση όσο τρώτε. Το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση δεν το απολαμβάνετε πραγματικά καθώς η προσοχή είναι στραμμένη αλλού. Επιπλέον, το μήνυμα του κορεσμού που ξεκινά από το στομάχι περνά «απαρατήρητο» από τον εγκέφαλο. Κλείστε λοιπόν τους δέκτες σας, καθίστε στο τραπέζι και επικεντρωθείτε στο γεύμα σας.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Υγεία: Ένας στους δύο παχύσαρκους δεν έχει θέληση να κάνει δίαιτα


Το 48% των παχύσαρκων έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να αδυνατίσουν επειδή δεν έχουν τη θέληση σύμφωνα με βρετανική έρευνα.

Από τους ερωτηθέντες το 17% απάντησαν ότι ποτέ δεν επιχείρησαν να κάνουν δίαιτα και το 48% είπαν ότι δεν έχουν αρκετά ισχυρή θέληση για να κάνουν δίαιτα ως εκ τούτου έχουν «υποκύψει» στην παχυσαρκία τους. Επιπλέον, το 25% των 550 παχύσαρκων συμμετεχόντων απάντησαν ότι δεν έχουν χρόνο για να αθληθούν και το 40% υποστηρίζουν ότι η άσκηση είναι βαρετή.

Παράλληλα οι ερευνητές διεξήγαγαν μια δημοσκόπηση σε 3.100 βρετανούς ενήλικες με διαφορετικά σωματικά βάρη. Ανακάλυψαν ότι το 39% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν τρώνε υγιεινά επειδή η υγιεινή διατροφή είναι πιο ακριβή. 

Επίσης, το 14% πιστεύουν ότι δεν έχουν το χρόνο να ετοιμάσουν υγιεινό φαγητό και το 10% απλά δεν γνωρίζουν πώς να τρώνε υγιεινά. Με αυτές τις απαντήσεις δεν προκαλεί εντύπωση ότι το 40% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι το θέαμα παχύσαρκων ενηλίκων στην περιοχή που κατοικούν είναι συνηθισμένο, ενώ το 38% είπαν ότι το ίδιο ισχύει και για την παιδική παχυσαρκία.

Αν και οι περισσότεροι φάνηκε ότι νιώθουν ανίκανοι να λύσουν τα ζητήματα του αυξημένου βάρους τους, πολλοί έκαναν υποδείξεις ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει για να βοηθηθούν. Το 45% των ερωτηθέντων είπαν ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις υποδείξεις των γιατρών για τη ρύθμιση του βάρους, ενώ το 40% είπαν ότι θα ήθελαν να δουν αύξηση των κονδυλίων για επιδοτούμενα προγράμματα αδυνατίσματος.

Επίσης το 43% είπαν ότι θα ήθελαν πιο αυστηρούς κανονισμούς όσον αφορά τις χορηγίες δημοφιλών event από εταιρίες που παράγουν «ανθυγιεινά» τρόφιμα και ποτά, ενώ το 40% δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές ρυθμίσεις όσον αφορά την ποιότητα των σχολικών γευμάτων.

Παρότι το 81% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι το ζήτημα της παχυσαρκίας είναι προσωπική ευθύνη του καθενός όταν ερωτήθηκαν για τους παράγοντες που συντελούν στην επιδημία παχυσαρκίας στη Μεγάλη Βρετανία απάντησαν σε ποσοστό 55%, ότι η ευθύνη είναι της βιομηχανίας τροφίμων.

Η έρευνα διεξήχθη από τα Κέντρα Υγείας Nuffield Health.
Πηγή: vita.gr

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Γιατί όσο μεγαλώνουμε παχαίνουμε;


Τώρα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της αιτίας αυτού του φαινομένου. Πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους δύο...
τύπους λίπους στο σώμα μας, το οποίο γίνεται λιγότερο ενεργό με την ηλικία.

Το πρώτο είδος λίπους είναι και το πιο γνωστό, λευκό λίπος, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δέρμα του στομάχου και των μηρών και είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού.

Στη συνέχεια, υπάρχει και το καφέ λίπος που η δουλειά του είναι να παράγει θερμότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την τόνωση του μεταβολισμού, με σκοπό ο οργανισμός να αρχίσει να χρησιμοποιεί το «κακό» λευκό λίπος.

Είναι από καιρό γνωστό ότι τα μωρά έχουν καφέ λίπος γύρω από την ωμοπλάτη τους και ότι αυτό τα βοηθάει να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους μετά τη γέννηση τους.

Γιατί όσο μεγαλώνουμε παχαίνουμε;

Μέχρι πρόσφατα οι ειδικοί θεωρούσαν ότι αυτό το ''καλό'' λίπος εξαφανίζεται κατά τη βρεφική ηλικία, επειδή ο άνθρωπος δεν το χρειάζεται πλέον.

Όπως όμως αποδείχθηκε το καφέ λίπος υπάρχει τελικά και στους ενήλικες με τις γυναίκες να έχουν περισσότερο καφέ λίπος σε σχέση με τους άνδρες.

Πρόσφατα, στο πλαίσιο μιας νέας μελέτης, Ιάπωνες επιστήμονες διαπίστωσαν ότι καθώς οι άνθρωποι γερνούν, η θερμογόνος δράση (με σκοπό την παραγωγή θερμότητας) του καφέ λίπους τους μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο ενεργό και κατά συνέπεια ''καίει'' λιγότερο ''κακό'' λευκό λίπος.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ορισμένες μορφές καρκίνου.


Πηγή: news.pathfinder.gr

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Σου άνοιξε η όρεξη; Να πώς θα την περιορίσεις

Κάποιες φορές μπορεί να εξακολουθείτε να πεινάτε, ακόμα και μετά από ένα πολύ μεγάλο γεύμα. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη τροφής, άρα αυξημένη πρόσληψη θερμίδων με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση βάρους. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι;...• Καταναλώστε τα 3 κύρια γεύματα την ημέρα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) χωρίς να παραλείπετε τα δύο ενδιάμεσα (δεκατιανό και απογευματινό).

• Μην ξεχνάτε την λήψη του πρωινού γεύματος. Αν παραλείψετε το πρωινό, θα πεινάτε περισσότερο κατά την διάρκεια της ημέρας και είναι πολύ πιθανό να φάτε περισσότερο από το κανονικό.

• Φάτε στο τραπέζι ήρεμοι και απολαύστε το φαγητό σας. Αποφύγετε να τρώτε όρθιοι ή να τσιμπολογήσετε κάτι βιαστικά μπροστά από το ψυγείο.

• Προσπαθήστε να τρώτε αργά γιατί έτσι ο οργανισμός έχει το χρονικό περιθώριο να καταγράψει το μήνυμα του κορεσμού. Αυτό σας βοηθά να τρώτε λιγότερο στα γεύματα. Πως θα το πετύχετε;

1. Να βάζετε στο στόμα σας μικρές ποσότητες κάθε φορά
2. Να μασάτε για αρκετή ώρα κάθε τροφή
3. Να αφήνετε το πιρούνι στο πιάτο κάθε φορά που βάζετε στο στόμα την μπουκιά

• Εάν νιώσετε ότι πεινάτε μην διστάσετε να καταναλώσετε φρούτα και λαχανικά γιατί δίνουν την αίσθηση του κορεσμού (χορταίνουν) και έχουν λιγότερες θερμίδες σε σχέση με άλλα τρόφιμα. Πιείτε ένα ποτήρι νερό ή άλλα υγρά που δεν περιέχουν ζάχαρη (χυμοί, ημίπαχο γάλα, ελληνικός ή στιγμιαίος καφές, τσάι, ρόφημα κρόκου κοζάνης). Τα υγρά γεμίζουν το στομάχι και δημιουργούν την αίσθηση ότι έχετε φάει.

•Να θυμάστε πάντα: Λαιμαργία δεν σημαίνει ότι πεινάω!!!!!!!!

• Εντάξτε την άσκηση στην καθημερινή σας ζωή. Αν δεν μπορείτε να γραφτείτε σε κάποιο γυμναστήριο ξεκινήστε με κάποια απλά εύκολα πράγματα όπως:
1. Δοκιμάστε να περπατήσετε μέχρι τα μαγαζιά
2. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σας στη πιο μακρινή θέση από τον προορισμό σας και περπατήστε.
3. Αποφύγετε να πάρετε το ασανσέρ και ανεβείτε με τις σκάλες.

• Όταν αθλείστε θα αισθάνεστε περισσότερη ευεξία, θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις καταστάσεις που σας προκαλούν άγχος και θα βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας γενικότερα.

• Αν κάποια φορά παραστρατήσετε και υποκύψετε στον πειρασμό να φάτε κάτι παχυντικό μην απογοητευτείτε και νιώσετε τύψεις!! Ξυπνήστε την επόμενη μέρα και συνεχίστε το πρόγραμμά σας από εκεί που το σταματήσατε.

Ό,τι μας αδυνατίζει αθόρυβα χωρίς να το γνωρίζουμε!


Συνήθως ακούμε για τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, βοηθούν στη διατήρηση της πίεσης ή μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών.
Υπάρχουν όπως και αυτές που αθόρυβα έχουν αδυνατιστική δράση, βοηθώντας στην απομάκρυνση του λίπους από το σώμα μας και περιορίζοντας το αίσθημα της πείνας.

Δείτε αναλυτικά ποιες είναι και προσαρμόστε αναλόγως το διαιτολόγιό σας για βέλτιστα αποτελέσματα!

Ασβέστιο

Δεν είχαν άδικο οι γονείς μας, που από μικρά παιδιά μας κυνηγούσαν να πιούμε το γάλα μας. Σύμφωνα με έρευνες το ασβέστιο έχει την ιδιότητα να ελέγχει το αίσθημα της πείνας, ενώ φαίνεται πως όσοι δεν προσλαμβάνουν αρκετό ασβέστιο, έχουν περισσότερο λίπος στο σώμα τους.

Πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη προκαλεί γρηγορότερο κορεσμό, με αποτέλεσμα να πεινάμε αργότερα, συγκριτικά με το αν τρώγαμε υδατάνθρακες. Συγκεκριμένα, όσοι καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη, καταλήγουν σε σταδιακή μείωση (κατά 10%) της ποσότητας φαγητού. Επίσης, σύμφωνα με έρευνες αυξάνει την καύση θερμίδων μετά το γεύμα.

Βιταμίνη C

Σύμφωνα με έρευνες, όσοι παρουσιάζουν έλλειψη βιταμίνης C, έχουν την τάση να συγκρατούν περισσότερο λίπος.


Κινόα

Είναι γνωστή για την δράση της ενάντια στην ανάπτυξη του λίπους, ενώ αποτελεί και σημαντική πηγή πρωτεϊνών, αμινοξέων και βιταμίνης Ε.

Μέλι

Δεν έχει τα αρνητικά στοιχεία της επεξεργασμένης ζάχαρης, αλλά έχει σημειωθεί πως βοηθάει στην απώλεια βάρους όταν την αντικαθιστά στη διατροφή μας.

Κακάο

Περιέχει περισσότερα φαινολικά αντιοξειδωτικά από όσα έχουν οι περισσότερες τροφές, ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού και προάγει την καλή διάθεση.

Φυτικές ίνες

Είναι ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε το γεύμα σας, καθώς έτσι θα χορτάσετε γλιτώνοντας πολλές θερμίδες και κερδίζοντας περισσότερα θρεπτικά στοιχεία.

Ξύδι

Σύμφωνα με έρευνες, το ξύδι εμποδίζει την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, που οδηγεί με τη σειρά του στη μειωμένη ανάγκη κατανάλωσης φαγητού. Επιπλέον το ξύδι, δρα ανασταλτικά στη συσσώρευση του λίπους.

Ρεσβερατρόλη

Έρευνα έδειξε ότι όσες γυναίκες κατανάλωναν καθημερινά λογικές ποσότητες αλκοόλ, δεν έπαιρναν βάρος με τους ρυθμούς που έπαιρναν όσες δεν έπιναν καθόλου αλκοόλ, ενώ είχαν πολύ λιγότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκες.


Πηγή: onmed.gr

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Η παχυσαρκία και η σεξουαλική συμπεριφορά


Η παχυσαρκία είναι χωρίς καμία αμφιβολία, η σύγχρονη πανδημία με τη μεγαλύτερη εξάπλωση. Οι επιπτώσεις της στη γενική υγεία βρίσκονται στο επίκεντρο της ερευνητικής αναζήτησης εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πλέον ευρέως γνωστές. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο αναφορικά με την σεξουαλική υγεία.

Τα τελευταία χρόνια, ένας ολοένα αυξανόμενος όγκος δεδομένων, αναδεικνύει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην παχυσαρκία και τη στυτική δυσλειτουργία. Λίγα πράγματα όμως γνωρίζουμε για την επίδραση της παχυσαρκίας στην σεξουαλική ζωή των γυναικών, καθώς και στη διαμόρφωση των σεξουαλικών συμπεριφορών και στα δύο φύλα.

Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε στη Γαλλία, σε εθνικό επίπεδο, διερεύνησε τη σχέση του δείκτη μάζας σώματος με την σεξουαλική συμπεριφορά. Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) υπολογιζόταν αφού πρώτα γίνονταν οι απαραίτητες μετρήσεις του ύψους και του βάρους των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια έπρεπε να απαντηθούν ερωτήσεις για τη διερεύνηση των σεξουαλικών σχέσεων και πρακτικών, την ικανοποίηση από την σεξουαλική ζωή, τις σχετικές πεποιθήσεις και προσδοκίες, καθώς και το ιστορικό απρογραμμάτιστης κύησης, διακοπής κύησης, ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος. 

Στη μελέτη συμμετείχαν 5535 γυναίκες και 4635 άνδρες 18-69 ετών. Από αυτούς, οι 1010 γυναίκες και οι 1488 άνδρες ήταν υπέρβαροι, είχαν δηλαδή ΔΜΣ από 25 εώς 30, ενώ οι 411 γυναίκες και οι 350 άνδρες ήταν παχύσαρκοί, με ΔΜΣ 30 και πάνω. Οι υπόλοιποι είχαν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (18-25).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι παχύσαρκες γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν ερωτικό σύντροφο τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με τις γυναίκες φυσιολογικού βάρους. Οι παχύσαρκοι άνδρες ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν πάνω από μία σύντροφο σε αυτό το διάστημα, ενώ δήλωναν πιο συχνά προβλήματα στη στυτική λειτουργία σε σχέση με τους άνδρες φυσιολογικού βάρους.

Η σεξουαλική δυσλειτουργία δεν βρέθηκε να σχετίζεται με το δείκτη μάζας σώματος στις γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή με ΔΜΣ πάνω από 30 δυσκολεύονταν να βρουν ερωτικό σύντροφο, αλλά όταν αυτό συνέβαινε, η ποιότητα της σεξουαλικής τους ζωής δεν είχε διαφορά σε σχέση με αυτή των γυναικών με φυσιολογικό ΔΜΣ. Οι παχύσαρκες γυναίκες όμως βρέθηκε πως χρησιμοποιούσαν λιγότερο συχνά μεθόδους αντισύλληψης και ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν απρογραμμάτιστη κύηση σε σχέση με τις γυναίκες φυσιολογικού βάρους.

Οι παχύσαρκες γυναίκες λοιπόν τείνουν να έχουν πιο συχνά σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, ενώ φαίνεται να μη ζητούν βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, είναι ένα μήνυμα αφύπνισης προς όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται ώστε να προσεγγίσουν το ζήτημα της σεξουαλικότητας στα παχύσαρκα άτομα με λεπτότητα και διακριτικότητα.

Η κοινωνική πίεση που δέχεται το παχύσαρκο άτομο και ιδιαίτερα η παχύσαρκη γυναίκα σήμερα είναι πραγματικά δυσβάσταχτη. Σε μια κοινωνία που κατακρίνει την εικόνα της και δυσκολεύεται να αποδεχτεί την ίδια ως σεξουαλικό ον, είναι πολύ δύσκολο η γυναίκα αυτή να βρει το θάρρος να απευθυνθεί σε ειδικούς για να περιφρουρήσει την σεξουαλική και την αναπαραγωγική της υγεία. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να προσεγγίσουν τις γυναίκες αυτές με σεβασμό στο πρόβλημα του βάρους αλλά και με σεβασμό στο δικαίωμα τους για μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.


Το άρθρο υπογράφει η Αλεξάνδρα Γυφτοπούλου
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονική συνεργάτιδα του Ανδρολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών www.andrologia.gr

Ένα δισεκατομμύριο οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι σε όλο τον κόσμο

Ένα δισεκατομμύριο οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι σε όλο τον κόσμο

Τετραπλάσιος είναι, σε σχέση με το 1980, ο αριθμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων στον αναπτυσσόμενο κόσμο φτάνοντας σχεδόν το ένα δισεκατομμύριο, σύμφωνα με έκθεση του βρετανικού think tank Overseas Development Institute.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας στους τρις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο είναι σήμερα υπέρβαρος και είναι επείγον οι κυβερνήσεις να δράσουν για να επέμβουν στη διατροφή των πολιτών. 

Στη Βρετανία, όπως αναφέρει το BBC, το 64% των ενηλίκων είναι είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. 

Η έρευνα προβλέπει τεράστια αύξηση στα περιστατικά καρδιακής προσβολής, τα εγκεφαλικά και τον διαβήτη. 

Σύμφωνα με στοιχεία από όλο τον κόσμο, το ποσοστό των ενηλίκων που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι- έχουν δηλαδή ΔΜΣ άνω του 25- αυξήθηκαν από 23% στο 34% από το 1980 έως το 2008. 

Η πλειονότητα της αύξησης αυτής εντοπίζεται στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ειδικά σε χώρες όπου τα εισοδήματα αυξάνονται, όπως η Αίγυπτος και το Μεξικό. 

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό συμβαίνει λόγω της αλλαγής στη διατροφή και την μετατόπιση της κατανάλωσης από δημητριακά και φυτικές ίνες σε περισσότερα λιπαρά, ζάχαρη, έλαια και ζωικά προϊόντα. 

Συνολικά 904 εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες χαρακτηρίζονται σήμερα υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ το 1980 ήταν 250 εκατομμύρια. 

Τα 557 εκατομμύρια εντοπίζονται σε χώρες με υψηλά εισοδήματα.

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Χοντρή και ελκυστική

Χοντρή και ελκυστική


O διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, αντιμετωπίζει έντονη κριτική μετά τη δήλωσή του ότι τα ρούχα της αλυσίδας απευθύνονται σε «κουλ, όμορφους ανθρώπους» κι επειδή δεν πουλάει μεγάλα νούμερα. Η μπλόγκερ The Militant Baker το είδε σαν ευκαιρία να δείξει αυτά που ο Jeffries δεν θέλει. 

 Η Jes έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον Jeffries σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του μαζί με αυτές τις φωτογραφίες, όπου ποζάρει η ίδια μαζί με ένα μοντέλο που θα διάλεγε η εταιρεία. 

Magnify Image

«Το μόνο που κατάφερες με τα σχόλιά σου (ότι το αδύνατο σώμα είναι το ωραίο και ότι στα αντρικά ρούχα υπάρχουν μόνο νούμερα XL και XXL) είναι να ενισχύσεις την όχι πρωτότυπη ιδέα ότι οι χοντρές γυναίκες είναι κοινωνικά αποτυχημένες, χωρίς αξία, και ανεπιθύμητες». 

Magnify Image

«Ή, μάλλον, δεν κατάφερες μόνο αυτό. Επίσης δημιούργησες μια καταπληκτική ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή». 

Magnify Image

«Στην κουλτούρα μας δε βλέπουμε ποτέ σέξι φωτογραφίσεις που εμφανίζουν κοντά, χοντρά, αντισυμβατικά μοντέλα μαζί με όχι κοντά, όχι χοντρά, μοντέλα-επαγγελματίες. Για να το πω με τα δικά σου λόγια: τους «απόκληρους» με τους «κουλ». 

Magnify Image

«H αντιπαράθεση μεταξύ δύο σωμάτων ταιριασμένων με ασυνήθιστο τρόπο είναι οπτικά ενοχλητική, και, ενώ εύχομαι να μην ήταν έτσι, κάνει τους θεατές να αισθάνονται άβολα». 

Magnify Image

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εταιρείες σαν τη δική σας που διαιωνίζουν την ιδέα ότι οι χοντρές γυναίκες δεν είναι όμορφες. Αυτό είναι ανακριβές, αλλά αν κάποιος ξεφύλλιζε τον περίφημό σας κατάλογο, δεν θα με πίστευε». 

Magnify Image

«Έχω συμπεριλάβει μερικές φωτογραφίες. Παρακαλώ ενημερώστε με για τη γνώμη σας σχετικά». 

Magnify Image

«Άδραξα την ευκαιρία να δείξω ότι νιώθω καλά με το σώμα μου και να καμαρώσω χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα που εσείς δημιουργήσατε».
Magnify Image

«Όχι μόνο ξέρω ότι είμαι σέξι, αλλά επίσης έχω την αυτοπεποίθηση να ποζάρω γυμνή με τρόπους που εσύ δεν τολμάς». 

Magnify Image

«Η ελπίδα μου είναι ότι ο συνδυασμός αυτών των σωμάτων που παρουσιάζουν αντίθεση κάποια μέρα θα είναι συνηθισμένος ως ένα κοινωνικά αποδεκτό ιδεώδες». 

Magnify Image

«Υ.Γ.1 Αν σκέφτεσαι να μου προσφέρεις ένα «σημαντικό ποσό» για να σταματήσω να φοράω τη μάρκα σας έτσι ώστε η συσχέτισή μου μ' αυτήν να «μην προκαλέσει σημαντική βλάβη στην εικόνα της εταιρείας», μη διστάσεις να μου στείλεις ένα email». 

Magnify Image

«Υ.Γ. 2 Σας ενημερώνω ότι το τισέρτ μεγέθους Large χωράει άνετα σε κάποια που φοράει νούμερο 22. Ίσως πρέπει να το εξετάσετε αυτό το θέμα». 

Πηγή: www.lifo.gr

Ιδανικές ασκήσεις για να φύγει το σωσίβιο στην κοιλιά!

Όταν τα παντελόνια αρχίζουν και δεν κουμπώνουν όσο εύκολα γινόταν παλιότερα ξέρεις ότι έφτασε η ώρα για γυμναστήριο...Και ορίστε μερικά αποτελέσματα ερευνών για τις καλύτερες ασκήσεις που βοηθούν στην μείωση του κοιλιακού λίπου!

Οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση 3 διαφορετικών τύπων άσκησης στο κοιλιακό λίπος στο υποδόριο και το σπλαχνικό. Το υποδόριο λίπος είναι αυτό που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, ενώ το σπλαχνικό εντοπίζεται στο εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας και περιβάλλει τα όργανα (π.χ. ήπαρ).

Το δείγμα αποτελούνταν από 144 άτομα, ηλικίας 18-70 ετών που ήταν υπέρβαρα. Αυτά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες που περιλάμβαναν περίπου τον ίδιο αριθμό ατόμων.

Η πρώτη ομάδα έκανε αερόβια άσκηση υψηλής έντασης. Τα άτομα της ομάδας αυτής έτρεχαν σε διάδρομο για περίπου 120 λεπτά την βδομάδα, στο 75-80% της μέγιστης έντασης.

Η δεύτερη ομάδα έκανε άσκηση αντίστασης. Αυτή περιλάμβανε 3 εβδομαδιαίες προπονήσεις. Η προπόνηση περιλάμβανε 8 ασκήσεις που γύμναζαν όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες του σώματος. Για την κάθε άσκηση πραγματοποιούνταν 3 σετ 8-12 επαναλήψεων.

Η τρίτη ομάδα, ήταν η ομάδα της μικτής άσκησης και η προπόνησή της ήταν ο συνδυασμός της προπόνησης που έκανε η ομάδα της αερόβιας άσκησης και της ομάδας της άσκησης αντίστασης.

Το πρόγραμμα διήρκησε για 8 μήνες.

Τελικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα της αερόβιας άσκησης παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση σπλαχνικού λίπους, καθώς και σημαντική μείωση συνολικού κοιλιακού λίπους (υποδόριου και σπλαχνικού).

Η ομάδα της μικτής άσκησης παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση συνολικού κοιλιακού λίπους, αλλά μικρότερη μείωση σπλαχνικού λίπους.

Τέλος, η ομάδα της άσκησης αντίστασης παρουσίασε μια μικρή μείωση του συνολικού κοιλιακού λίπους.

Ο μηχανισμός στον οποίο οφείλονται αυτές οι διαφορές, δεν αποσαφηνίστηκε από τους ερευνητές. Εκτιμούν ότι αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ της αερόβιας άσκησης και της άσκησης αντίστασης είναι η ενεργειακή δαπάνη. Υποστηρίζουν ότι ακόμα και ένας πολύ έντονος και απαιτητικός κύκλος με ασκήσεις αντίστασης διάρκειας περίπου 1 ώρας, οδηγεί σε κατανάλωση περίπου 250 - 300 θερμίδων, ενώ τρέξιμο διάρκειας 1 ώρας οδηγεί σε διπλάσια δαπάνη ενέργειας. Σίγουρα πάντως χρήζει διερεύνησης ο μηχανισμός της διαφορετικής επίδρασης που έχουν οι 2 τύποι άσκησης στη μείωση του κοιλιακού λίπους, και γενικότερα στον ανθρώπινο μεταβολισμό.

Συμπερασματικά, όσοι θέλουν να ξεφορτωθούν το 'σωσιβιάκι' που έχουν γύρω από την κοιλιά τους ας αρχίσουν να επισκέπτονται τα κοντινά τους γήπεδα για τρέξιμο ή έστω ας κάνουν ένα μεγάλο καθημερινό περίπατο. Μόνο έτσι θα αποκτήσουν πιο σφριγηλό και καλλίγραμμο σώμα.